Izjava o zasebnosti

Izjava zasebnosti 

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Spletni nakupovalni center Polnilci.si spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, ki so bili pridobljeni preko obrazca za registracijo skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabljal v druge namene. Pridržujemo si pravico uporabe Vaših osebnih podatkov izključno za uspešno izvajanje storitve dostave in obvešcanje o novostih v spletnem nakupovalnem centru Polnilci.si. 

VAŠA PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

Z registracijo v spletnem nakupovalnem centru Polnilci.si in s strinjanjem s splošnimi določili soglašate s tem, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov Polnilci.si, ter da se strinjate z uporabo vaših podatkov izključno za uspešno izvajanje storitve dostave in obveščanja o novostih v spletnem nakupovalnem centru Polnilci.si.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

ProTiRa, Timotej Rakuša s.p.,Pekrska cesta 16, 2000 maribor, e-naslov info@polnilci.si 
(v nadaljevanju: podjetje ProTiRa, Timotej Rakuša s.p. ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) sporoča
POLITIKA ZASEBNOSTI
Vaši podatki so skrbno varovani.

V podjetju ProTiRa, Timotej Rakuša s.p. cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.
Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih nepooblaščenih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno 
in nemoteno poslovanje s podjetjem ProTiRa, Timotej Rakuša s.p..
Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. 
Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Varovanje osebnih podatkov pomeni:

    - Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način.
    - Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji nepooblaščeni stranki.
    - Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali drugih oblik komuniciranja.

Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o pretoku takih podatkov,
(Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189))
in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), 
Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).
Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran 
ali mu jih posredujete na drug način.
Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov:

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. 
Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, 
identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, 
ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev.
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, in sicer za:

    - zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter 
      zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
    - sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil 
      (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, 
    - preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti 
      (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR),
    - zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na 
       vašem spletnem računu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik,
    - vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

    - zakon,
    - pogodbeni odnosi in
    - privolitev posameznika.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov 
te Politike.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe 
s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, 
s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, 
saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Osebni podatki:

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v tej politiki zbira naslednje osebne podatke:

    - osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva,kontaktni podatki in podatki o komunikaciji
      z upravljavcem (e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije,);
    - podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, 
      skupni znesek nakupa, 
    - način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.)
      ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
    - podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, 
      čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, opravljene nastavitve na spletnem mestu) 

Hramba osebnih podatkov:

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili 
osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun 
pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev 
drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, 
ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora 
v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe 
ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Ponudnik hrani trajno, 
do preklica te privolitve s strani posameznika. 
Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov:

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam 
(pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, 
v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, 
ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so: Prevozniki pošiljk, DPD, računovodski servis, odvetniške pisarne 
in drugi ponudniki pravnega svetovanja, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov, 
ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.  

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Ponudnik ali ponudnikovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ne bodo izvažali v tretje države, 
s čimer ste kot posameznik seznanjeni in soglašate. 

Svoboda izbire:

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, 
potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.

Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, 
da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@polnilci.si.
Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki):

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, 
obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne 
strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.
Piškotki:

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje 
vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. 
Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani.

Oglaševalski piškotki anonimno spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika le, 
v kolikor se posameznik z uporabo piškotkov na spletni strani strinja. 
Ponudnik bo te podatke uporabljal za merjenje učinkovitosti oglaševanja in optimizacijo učinkovitosti oglaševanja le, 
v kolikor bo posameznik v to izrecno privolil.
Varnost:

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. 
Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom 
ali neavtoriziranim odkritjem.
Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe:

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja 
(privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). 
Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), 
ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.

Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe 
v zvezi z otrokom.

Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, 
ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.
Pravice posameznika glede obdelave podatkov:

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, 
se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@polnilci.si ali nas pokličite na 041/412-276. 
Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov),
imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, 
ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu, navedena na spletnem mestu www.protira.si/kontakt.php

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. 
Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi 
posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, 
ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije 
(o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, 
o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, 
pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, 
če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, v
ključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, 
ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, 
da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. 
Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, 
vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, 
da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, 
ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje,
     izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, 
ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, 
in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, 
pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od
enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, 
da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu 
ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) 
ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), 
vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, 
razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, 
ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, 
da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, 
vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; 
kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, 
ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, 
ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, 
ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) 
pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, 
v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve 
(v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši 
predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega 
sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, 
kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. 
Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, 
na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu www.protira.si/kontakt.php

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika 
zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, 
odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, 
razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. 
Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, 
je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, 
je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, 
obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. 
Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.